Identificatie
Maatschappelijke zetel en het adres waar de gegevens worden verwerkt
FoundIt Comm V, hierna genoemd De wijnkelder van Tom.

Tom Haes - FoundIt Comm V
Eendrachtstraat 66
9000 Gent - België
BTW - BE 0653 785 245

U kunt onze website vrij bezoeken en daarbij informatie raadplegen over onze producten en diensten zonder dat u daarvoor persoonlijke gegevens hoeft te verstrekken. Alleen als u ons wilt contacteren via het contactformulier, moet u uw persoonsgegevens meedelen. Telkens als u persoonlijke informatie verstrekt, zal De wijnkelder van Tom ze behandelen in overeenstemming met het hier beschreven beleid en de wettelijke verplichtingen inzake de verwerking van persoonsgegevens.

1. Vertrouwelijke verwerking van persoonsgegevens

De persoonlijke gegevens die De wijnkelder van Tom verzamelt, worden opgeslagen in een beveiligde omgeving die niet toegankelijk is voor het publiek. Het bestand kan alleen maar geraadpleegd worden door een beperkt aantal personen in dienst van De wijnkelder van Tom, die deze informatie nodig hebben voor de uitoefening van hun functie. De informatie zal louter voor interne doeleinden verwerkt worden. De wijnkelder van Tom geeft geen persoonlijke gegevens door aan derden, behalve om te voldoen aan wettelijke verplichtingen en in geval van uitdrukkelijk verzoek van de gerechtelijke autoriteiten of politiediensten. In het uitzonderlijke geval dat De wijnkelder van Tom persoonsgegevens toch doorgeeft aan organisaties of bedrijven waar zij mee samenwerkt, wordt dat uitdrukkelijk vermeld of wordt u uitdrukkelijk om uw toestemming gevraagd. In geval van een datalek zal De wijnkelder van Tom dit binnen de 72 uur kenbaar maken aan de Privacycommissie, tenzij kan worden aangetoond dat het lek geen gevaar betekent voor de verzamelde persoonsgegevens.

2. Doel van verwerking

De wijnkelder van Tom verwerkt de verzamelde persoonsgegevens om u te identificeren en eventueel met u in contact te kunnen treden en u een optimale dienstverlening te kunnen aanbieden. De gegevens kunnen ook gebruikt worden om u te informeren over nieuwsfeiten, nieuwe diensten en nieuwe producten van De wijnkelder van Tom. Als u zulke informatie niet wilt ontvangen, kunt u dat per e-mail (info@dewijnkeldervantom.be) of per brief melden aan De wijnkelder van Tom.

3. Toelating voor verwerking

Door uw persoonsgegevens te verstrekken geeft u De wijnkelder van Tom uitdrukkelijk de toestemming om ze te verwerken voor de hierboven vermelde doeleinden. Als De wijnkelder van Tom uw persoonsgegevens voor andere doeleinden wenst te verwerken of ze wil doorgeven aan organisaties of bedrijven waar zij mee samenwerkt, dan zal zij u daarvoor uw uitdrukkelijke toestemming vragen en kunt u zich daartegen verzetten.

4. Recht op inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens

U hebt het recht de gegevens die De wijnkelder van Tom over u geregistreerd heeft in te zien en eventueel onnauwkeurige of onvolledige gegevens te laten corrigeren. Bovendien kunt u op elk moment vragen dat uw persoonsgegevens uit het bestand van De wijnkelder van Tom verwijderd worden. U kunt zich daarvoor per e-mail (info@dewijnkeldervantom.be) of per brief tot De wijnkelder van Tom wenden.

5. Cookie Policy

Algemeen

Deze website maakt gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek van onze website weer naar onze servers teruggestuurd worden, zodat er niet alleen een optimale werking van de website gegarandeerd kan worden maar u tevens een betere dienstverlening kan aangeboden worden.

Immers, cookies onthouden bepaalde keuzes en instellingen die u heeft gekozen zodat een volgend bezoek sneller, efficiënter en ook eenvoudiger kan verlopen.

Informatie per soort cookie

Permanente cookies: Met behulp van permanente cookies kan de bezoeker herkend worden bij een nieuw bezoek op de website. De website kan daardoor speciaal op voorkeuren van de bezoeker worden ingesteld. Ook wanneer er door de bezoeker toestemming werd gegeven voor het plaatsen van de cookies kan dit door middel van een cookie worden onthouden. Hierdoor hoeft de bezoeker niet steeds zijn voorkeuren te herhalen waardoor er tijd bespaard wordt. Permanente cookies kunnen verwijderd worden via de instelling van de webbrowser van de bezoeker.

Sessie cookies: Met behulp van sessie cookies kan worden nagegaan welke onderdelen van de website de bezoeker heeft bekeken. De diensten kunnen daardoor zoveel mogelijk aangepast worden op het surfgedrag van de bezoekers, zodat wederom een optimaal en prettig gebruik van de website gegarandeerd kan worden. Sessie cookies worden automatisch verwijderd zodra de webbrowser wordt afgesloten.

Functionele cookies: Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website. Bijvoorbeeld cookies die login-gegevens onthouden, taalvoorkeuren, etc.

Analytische cookies: Via de website wordt een cookie geplaatst van het bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Deze dienst wordt gebruikt om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers van de website de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk verplicht is, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Voor het overige kan verwezen worden naar de Privacy Policy van Google.

Cookies gebruikt op deze site

Google Analytics, om bij te houden en rapporten te krijgen over hoe bezoekers van de website de website gebruiken, met het oog op verbetering van de diensten. Voor meer informatie en levensduur, klik hier.

Google Adwords, om bij te houden hoeveel bezoekers de website bezochten via een Google advertentie. Voor meer informatie en levensduur, klik hier.

Pop-up cookie, laat de bezoeker toe om telkens hij binnen een uurinterval de website bezoekt een pop-up te krijgen om zo vlugger toegang te krijgen tot promoties, producten …

Social Sharing via sociale media, laat de bezoeker toe om bepaalde promoties, producten… te delen via sociale media. De levensduur is één browsersessie.

Youtube, ter bevordering van de dienstverlening worden er filmpjes, via Youtube, geplaatst op de website. Voor meer informatie en levensduur klik hier.

Beheer en verwijdering van cookies

U kunt zelf bepalen of u cookies accepteert of weigert. Wanneer u onze website voor het eerst bezoekt, wordt uw toestemming gevraagd voor het plaatsen van deze cookies. De meeste webbrowsers accepteren automatisch cookies, maar u kunt de instellingen van uw browser meestal zo aanpassen dat cookies worden geweigerd. U dient dit voor elke browser en voor elke computer opnieuw in te stellen. Klik op de Help-functie van de gebruikte browser om te lezen hoe u zelf uw instellingen aanpast.

Hou er rekening mee dat het niet aanvaarden, uitzetten of verwijderen van cookies tot gevolg kan hebben dat bepaalde functionaliteiten van de website minder toegankelijk zijn of slecht functioneren.

Laatst bijgewerkt: April 2022